Bokföring

Kort information om bokföring i Sverige

Bokföring handlar i korthet om att registrera och föra anteckningar över ditt företags affärstransaktioner, d.v.s. redovisa dina ekonomiska händelser. Det är Bokföringsnämnden som har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra, och att detta skall göras på ett standardiserat sätt. Huvudregeln är att samtliga transaktioner ska ske i datumordning. Den svenska bokföringslagen säger också att varje affärshändelse måste kunna presenteras både i datumordning och i “systematisk” ordning, vilket innebär att varje affärshändelse måste delas upp på två eller flera redovisningskonton.